Kaczkan - Premium Wooden Floors

Nasze certyfikaty

Nasze podłogi na każdym etapie produkcji wytwarzamy w Polsce, a proces produkcji nadzorują eksperci. To właśnie wysoka jakość odróżnia nas od innych firm, które produkują podłogi na skalę masową. Podłogi Kaczkan spełniają surowe normy w zakresie technologii produkcji i ochrony środowiska!

Jakość i ekologia

Każdy etap procesu produkcyjnego odbywa się w Polsce i jest nadzorowany przez eksperta. Odróżnia to markę KACZKAN Premium od innych firm, które produkują podłogę na skalę masową. Innowacyjne technologie pozwalają na uzyskanie wysokiej precyzji, optymalizację produkcji, obniżenie kosztów oraz ochronę środowiska, co potwierdzają certyfikaty PN-EN dotyczące produkcji, niemiecki certyfikat DIBT świadczący o jakości produktów oraz wysokich standardach ochrony środowiska i ludzi w branży budowlanej, włoskie certyfikaty CSI świadczące o spełnieniu wymagań zharmonizowanej normy PN-EN 14342, pozwalającej na znakowanie CE (Conformité Européenne) i gwarantującej stałą jakość, a także certyfikat FSC® (FSC-C023117) świadczący o pozyskiwaniu surowca z odpowiedzialnych źródeł oraz o poszanowaniu zasad gospodarki leśnej. Wszystkie nasze produkty posiadają atesty i certyfikaty w kierunku użyteczności w obiektach publicznych.

Ochrona gospodarki leśnej

Wszystkie wyroby marki Kaczkan posiadają certyfikat FSC®, co świadczy o poszanownaiu gospodarki leśnej oraz świadomym wyborze surowca. FSC® jest organizacją międzynarodową non-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, promuje przyrodniczo, korzystne społecznie i opłacalne ekonomicznie gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Pomaga zachować lasy dla pokoleń oraz dbać o lasy, ludzi i zwierzęta dla których jest domem.